• شنبه.دوشنبه.چهارشنبه
    (3 تا 8 شب)
  • تهران خیابان شریعتی
    روبروی خیابان ظفر برج نگین ظفر طبقه 9 واحد 7

رابطه یک لیوان آب با دیسک کمر

دکتر جراح دیسک کمر مبحث خود را اینگونه دنبال میکند . 

خب دوستان پس دانستیم که نوشیدن آب میتواند از خشکی دهان ، لب و گلو، خشکی پوست ، کاهش ادرار وتیره شدن ادرارو بوی بد آن و در نهایت خشکی چشم و تاری دید نیز جلوگیری کند . 

علاوه بر تمام مزایای پنهان نوشیدن آب که ذکر شد شاید باور کردنش سخت باشه که دیسک کمر نیز مثل سایر نقاط بدن حتی بیشتر از آنها نیاز مبرمی به آب داشته باشد .

بله عزیزان دیسک کمر هم میتواند به خاطر نبود آب کافی دچار تشنگی و خشکی شده که منجر به آسیبهای جدی بشود . اولین نشانه آن میتواند درد کمر را حادث شود . 

باید دانست که سلامتی ستون فقرات و دیسک کمر و دیسک گردن همه افراد به هیدراتاسیون بستگی دارد . در نتیجه اگر فردی دچار کمر درد و ناراحتی دیسک کمر بشود صرفا تصور نکند که شاید وزنه ای را به اشتباه جابجا کرده یا این درد ناشی از ضربه ای بوده است فرد آسیب دیده باید توجه داشته باشد که این درد میتواند از خشکی دیسک کمر بوده و صدای تمنای نیاز به آب دیسک کمر را نشنیده باشیم . پس علاوه بر تمام ملاحظات برای سلامتی ستون فقرات آب کافی را فراموش نکنیم .

به چند نکته از بی توجهی به عدم مصرف کافی آب در رابطه با دیسک کمر توجه کنیم

 مهم ترین نشانه های آن درد شدید در ناحیه کمر و بی حسی در پاها میباشد . یعنی درد کشنده و غیر قابل تحمل در پاها خواهد بود .

کاهش یا عدم وجود رفلکس مناسب در پاها در مواقع لزوم

بی حسی و ضعف شدید در پاها

ایجاد مشکل در اندامهای ناحیه لگن 

و در نهایت زمانی که به طورمکرر با کمر درد مواجه میشویم باید بدانیم از مصرف آب کافی مضایقه کرده ایم .

خب دوستان در قسمت بعدی پی میگیریم که کم آبی چگونه باعث کمر درد میشود . حتما در مباحث جذاب و بعدی دیسک کمر و دیسک گردن و ستون فقرات ما را دنبال کنید .