• شنبه.دوشنبه.چهارشنبه
    (3 تا 8 شب)
  • تهران خیابان شریعتی
    روبروی خیابان ظفر برج نگین ظفر طبقه 9 واحد 7

نارسایی های دیسک کمر و ستون فقرات

چگونه جراح ستون فقرات و دیسک کمر ، اقدام به جراحی دیسک میکند ؟

در قسمت قبلی از فتق دیسک کمر شناخت پیدا کرده و در این قسمت فتق دیسک کمر یا پارگی دیسک را مورد بررسی قرار میدهیم .

رایج ترین مشکلات کمر به وجود آمدن فتق دیسک کمر است . این عارضه سبب میشود که درد در کمر و پاها مشهود شود .

یکی از احتمالات پدیدار شدن فتق دیسک کمر به صورت مداوم خم و راست کردن ستون فقرات است . به وجود آمدن دیسک و پارگی دیسک کمر و خطر بیرون زدگی هسته ژله ای دیسک را به تکرار دولا و راست شدن و فشار به ستون فقرات نسبت داده اند .

جراحان دیسک کمر و دکتر های ستون فقرات ، آسیب دیدگی دیسک کمر را به چهار مورد تقسیم کرده اند .

  • دژنراسیون دیسک : تخریب یا دژنراسیون دیسک در زمان افزایش سن و بر اثر تغییرات شیمیایی اتفاق می افتد . بر اثر همین فعل و انفعالات شیمیایی دیسک ضعیف میشود . این اتفاق را تخریب دیسک یا دژنراسیون دیسک می نامند . البته در این حالت هنوز بیرون زدگی دیسک رخ نداده است .
  • پرولاپس دیسک : در این حالت دیسک کمی زاویه پیدا کرده و تقریبا شکل گیر افتادگی پیدا کرده و به سمت کانال نخاعی متمایل میشود . این حالت به پروتروژن بالجینگ معروف است .
  • حالت اکستروژن : در این است که هسته ژلی دیسک بر اثر پارگی جدا شده و به داخل قسمتهای خارجی دیسک وارد میشود . در این حالت هسته ژلی هنوز به طور کامل جدا نشده و همچنان به دیسک متصل است .
  • در حالت چهارم هسته دیسک کاملا از دیسک جدا شده و وارد کانال نخاعی میشود . بر اثر این اتفاق که علائم درد و عوارض شدید است ، بیمار نیاز به جراحی پیدا کرده که توسط جراح ستون فقرات ، تحت عمل دیسک کمر قرار میگیرد .

 

برای جراحی ، دکتر جراح ستون فقرات و دیسک کمر مخصوصا جراحی که برد تخصصی فلوشیپ را گذرانده ، با بررسی تمام موارد و زوایای دیسک و ناحیه درد و همینطور عوامل تاثیر گذار ، اقدام به عمل می کند .

در این قسمت با پارگی دیسک آشنا شدیم واز تصمیمات جراحان ستون فقرات و دیسک کمر آگاهی پیدا کردید .برای سایر مطالب در رابطه با دیسک کمر ما را دنبال کنید