• شنبه.دوشنبه.چهارشنبه
    (3 تا 8 شب)
  • تهران خیابان شریعتی
    روبروی خیابان ظفر برج نگین ظفر طبقه 9 واحد 7

آیا هر کمر دردی نیاز به عمل دارد؟

نظر یک دکتر جراح خوب در رابطه با مشکلات کمر درد و دیسک کمر و مهرهای ستون فقرات

 

متاسفانه اغلب افراد کمردرد را به شکلهای مختلفی تجربه کرده اند . غالبا کمر درد با روشهایی که توسط دکتر جراح ستون فقرات و همچنین پیشنهادات جراح دیسک کمر ارائه میکند ، منجر به بهبودی میشود .

اما بهترین درمان کمردرد ، پیشگیری از اتفاق کمر درد است که متاسفانه باید گفت از طرف اکثر مردم رعایت نمیشود .

نکاتی که یک جراح خوب دیسک کمر در رابطه با پیشگیری از وقوع کمر درد به  آن اشاره میکند رعایت این موارد و مطالب است .

ورزش و نرمش های مناسب و اصولی را فراموش نکنیم . از به پا کردن کفشهای نامناسب مخصوصا دارای پاشنه خودداری کنیم . مورد بسیار مهم خودداری از مصرف دخانیات به هر شکلش است که این مهم نه تنها برای پیشگیری از کمر درد بلکه برای پیشگیری از بیماریهای دیگر نیز مفید و لازم است . در ادامه این جراح دیسک کمر اضافه میکند رعایت رژیم غذایی و مصرف مناسب وعده های غذایی به پیشگیری از کمر درد بسیار کمک میکند . همینطور مصرف مناسب وبه اندازه کلسیم و ویتامین D طبق برنامه مدون نیز مفید است .

جراح دیسک کمر معتقد است که در زمان بلند کردن وزنه ای سنگین رعایت اصولی بسیار حیاتی است و برای پیشگیری از آسیب خوردن کمر و دیسک ها نباید به یکباره به کمرفشار وارد کرده و در حالت دولا به یکباره بار سنگین را از زمین کند . حتما در هنگام خوابیدن ، نشستن و برخاستن نحوه صحیح پوسچر مناسب را رعایت کنیم . باید بدانیم استرس هر چند غیر مستقیم ، ولی روی درد کمر تاثیر میگذارد در نتیجه باید حال و روزمان را با کنترل آرامش مدیریت کنیم. 

یک پیام نوید بخش از طرف یک جراح خوب دیسک کمر که معتقد است بسیاری از افرادی که درچار کمر درد میشوند نیازی به جراحی نداشته و با انجام ورزشها و نرمشهای مناسب میتوانند به بهبودی برسند البته چه بهتر که تحت نظر دکتر دیسک کمر یا دکتر ارتوپد انجام پذیرد .