• شنبه.دوشنبه.چهارشنبه
    (3 تا 8 شب)
  • تهران خیابان شریعتی
    روبروی خیابان ظفر برج نگین ظفر طبقه 9 واحد 7

شایع ترین علتهای کمر درد کدامند ؟

متخصص دیسک کمر نسبت به انواع کمر درد و شایعترین آنها ما را روشن میکند . به نظر دکتر شایع ترین علل کمر درد میتواند بارداری در بین خانمهای حامله میباشد. همچنین چاقی و اضافه وزن عامل دیگری برای کمر درد است . رعایت  حرکات کمر و پیچ خوردن ، دولا و راست شدن های یکباره و ممتد ، مخصوصا به طریقه اشتباه باعث کمر درد میشود . به این گونه رفتارها ، عدم رعایت پوسچر مناسب هم میگویند . افرادی که دچار بیماریهای عفونی و یا بیماریهای التهابی میباشند در زمره کسانی هستند که خطر کمر درد آنها را تهدید میکند . اختلالات مادرزادی و تنگی کانال نخاعی برای وقوع کمر درد شایع میباشد . افرادی که زمان طولانی و یکنواختی در گوشه ای بی تحرک بوده و مشغول کار میباشند نیز دچار کمر درد میشوند . این گونه رفتارها بین کسانی که ساعتها از خود بیخود شده و چشم به مانیتور کامپیوتر دوخته اند باید بدانند خطر کمر درد آنها را تهدید میکند . این افراد باید دقایقی بین فعالیتشان از جای برخاسته و حرکتهای مناسب انجام بدهند . 

به طور کلی ستون فقرات و دیسک کمر و  دیسک گردن به علاوه مجموعه مهره ها در کنار کانال نخاعی ستون اصلی بدن و با کاربردی بسیار مهم در قسمت بالا تنه هستند. چنانچه این عضو مهم در سلامت باشند ، پویایی و حرکات بدون درد و دغدغه ای خواهند داشت البته نوشیدن آب به مقدار کافی برای سلامت استخوانها و ستون فقرات مخصوصا مهره ها بسیار ضروری است .

یک پیشنهاد مهم و کارساز

همانگونه که برای اطلاع از سلامتی عضوهایی از بدن ، هر چند وقت یکبار به متخصص عضو مربوطه مراجعه میشود ، این حساسیت و اتفاق باید برای بررسی موقعیت استخوانها و ستون فقرات هم صورت پذیرد . در طول زندگی برای بررسی دندانها و یا چشم و گوش و سایر عضوهایی که نیاز است به متخصصان ذیربط مراجعه میشود ، برای بررسی ستون فقرات ، دیسک کمر و موقعیت مهره ها نیز بهتر است به یک جراح خوب کمر درد و متخصص ستون فقرات مراجعه شود تا قبل از اتفاق ناگوار ، زندگی گوارا باشد .