• شنبه.دوشنبه.چهارشنبه
    (3 تا 8 شب)
  • تهران خیابان شریعتی
    روبروی خیابان ظفر برج نگین ظفر طبقه 9 واحد 7

چگونه لوردوز کمری به وجود می آید و علت آن چیست ؟

جراح ستون فقرات و دکتر کمر درد به بررسی لوردوز کمر میپردازند.

توضیح کوتاهی در باره خط شاقولی:

زمانیکه اندام و ستون فقرات و شبکه استخوانی توازن داشته باشند ، به معنای برقرار بودن خط شاقولی اصولی و صحیح در بدن بوده و استخوانها هیچ انحرافی نداشته و به اصطلاح زیبایی اندام رعایت شده است . نقش رعایت پوسچر مناسب و روشهای اصولی از نظر تغذیه ، ورزش و سبک درست زندگی برای به دست آوردن این موقعیت ، بسیار لازم است .

در نتیجه هر انحرافی که از خط شاقولی مشاهده شد که ایستایی بدن را زشت نمایان سازد ، نشانگر لوردوز کمری در این سیستم استخوانی میباشد .

زمانی که لوردوز کمر به وجود بیاید سه حالت محتمل است .

  • حالت اول : درلگن بدن ، تیلت قدامی زیادی دیده میشود ( حرکت رو به جلو) این تحدب قدامی در ناحیه ( لومبوساکرال ) دیده میشود . بر اثر این لوردوزکمری و چرخش لگن سبب ساز کوتاهی عضلات ( ایلیوپسواس ) میشود . وظیفه ایلیو پسواس خم کننده عضله لگن میباشد . چنانچه این اتفاق رخ دهد ، تنه و لگن در خلاف حرکت ساعت مپیچند .
  • حالت دوم : در این حالت مهره های کمر از مهره دوم رو به جلو رفته و خم میشوند در بالای این سطح ، بدن در جهت خلفی ( عقبی ) خط شاقولی میرود . در چنین حالتی پوسچری عضلات قدامی شکم ضعیف شده و عضلات خم کننده لگن ( ایلیوپسواس ) کوتاه میشود . این لوردوز شدید بوده و حالت طویلی دارد .
  • حالت سوم : در این حالت لگن دچار چرخش قدامی شده و لوردوز کمری افزایش یافته و بدن به قدام خط شاقولی منحرف میشود .

به طور کلی انحراف قدامی بدن از خط شاقولی حتی باعث فشار زیادی به قسمت قدامی پا میشود . در پیش گرفتن پوسچر نادرست و نامناسب در هر قسمت از بدن ، باعث کاهش قدرت عضلاتی شده و عدم توازن را پیچیده میکند .

 

درمان لوردوز زیر نظر متخصص ستون فقرات

متخصص ستون فقرات با مطالعه انواع لوردوز و اتفاقات روی بدن بیمار ، روشهایی برای رفع رفع کمر درد ، برگرداندن ستون فقرات به حالت اولیه ، ایجاد توازن و زیبایی اندانم مجدد برای بیمار آسیب دیده و جلوگیری از آسیب ستون فقرات و مهره ها ، در نظر میگیرد .

این روشها اعم از آموزش پوسچرهای مناسب ، درمان به روش گرما . سرما و لیزر درمانی و الکترو درمانی میباشد . 

همچنین دکتر کمر درد سعی میکند از پیشرفت چرخش مهره ها و تیلت لگن جلوگیری کند .