• شنبه.دوشنبه.چهارشنبه
    (3 تا 8 شب)
  • تهران خیابان شریعتی
    روبروی خیابان ظفر برج نگین ظفر طبقه 9 واحد 7

اسکولیوزیس ( تشخیص و درمان ) انحراف ستون فقرات

اسکولیوزیس یا انحراف ستون فقرات ، یکی از علل دردهای کمری و بد شکلی ظاهری ستون فقرات میباشد .این بیماری انواع مختلفی دارد که در سنن مختلف تظاهر میکند .

  • انواع مادرزادی که به علت بد شکل گرفتن مهره ها در دوران جنینی اتفاق می افتد و معمولا زیر سنین پنج سال تظاهر میکند .
  • نوعی که در سنین بلوغ و نوجوانی و معمولا از سنین 9 الی 11 سالگی بیشترین افزایش درجه انحراف را نشان میدهد که
  •  Adultidic pathic scolisis  نامیده میشود و علت آن جهش در سکانسهای توالی ژنی میباشد و مادرزادی تلقی میشود .
  • نوع دژنراتیو که در اثرارتروز مهره در زمینه ی افزایش سن رخ میدهد و احتمال پیشرفت انحراف کمری دارد .
  • شایعترین نوع اسکولیوزیس   نوع AISمیباشد که در سنین نوجوانی دیده میشود و تا زمانی که سن رشد استخوانی بیمار کامل نشود احتمال پیشرفت وجود دارد . بیشترین سرعت پیشرفت در این نوع اسکولیوزیس در سنین 9 الی 11 سالگی اتفاق میافتد و تشخیص دیر هنگام آن ممکن است باعث شود بیماری که با ورزش و بستن کمربند میتوان اصلاح ستون فقرات برای وی انجام داد ، نیازمند جراحی برای اصلاح ستون فقرات گردد و حتی در موارد شدید حتی بیمار دیگر قابل اصلاح حتی با روش جراحی نباشد .

در کشورهای اروپایی غربالگری اسکولیوزیس از سنین مدرسه انجام میشود ولی متاسفانه از آنجایی که در کشور ما این غربالگری وجود ندارد باید والدین با دقت بیشترو با چند تست ساده در منزل غربالگری فرزندان خود را انجام دهند

تشخیص و درمان انحرافات ستون فقرات توسط جراحان فلوشیپ فوق تخصصی ستون فقرات انجام میشود و متاسفانه مراجعه غلط به افرادی که تخصص لازم را ندارند باعث عواقب جبران ناپذیری از جمله از دست دادن زمان طلایی جراحی میگردد .

تعداد محدودی جراحان فلوشیپ فوق تخصصی ستون فقرات در کشور وجود دارد و این علم نیازمند مهارت و آموزش های دوره ی فوق تخصصی میباشد.