• شنبه.دوشنبه.چهارشنبه
  (3 تا 8 شب)
 • تهران خیابان شریعتی
  روبروی خیابان ظفر برج نگین ظفر طبقه 9 واحد 7

اهمیت دادن به سیاتیک

سبک زندگی و نوع شغل در افراد جامعه متفاوت است به همین دلیل احتمال مبتلا شدن به عارضه سیاتیک نیز متفاوت است اما در درد و درمان مشترک میباشند . به طور کلی عوامل زیادی روی عصب سیاتیک و حادث شدن درد سیاتیک وجود دارند که در این شماره به برخی از علتهایی که باعث ایجاد درد عصب سیاتیک میشود ، اشاره میگردد .

 

 • تنگی کانال نخاعی
 • سندروم پیریفورمیس زمانی رخ میدهد که عضله پیریفورمیس به واسطه این سندروم تحت فشاری شدید قرار بگیرد . زنان بیشتر از مردان در معرض این بیماری میباشند .
 • اسپوندیلولیستز-- به لغزش مهره در ستون فقرات اسپویلولیستز میگویند . زمانیکه یکی از مهره ها در ستون فقرات به سمت مهره زیرین خود به حرکت درآید ، بر اثر این جابجایی سیاتیک تحت فشارقرار گرفته و درد عصب رخ میدهد .
 • فتق و در رفتگی دیسک کمر ، چنانچه یکی از دیسکهای پر از مایع و نرم ستون فقرات که وظیفه ضربه گیری مهره های کمر راانجام میدهد از محل خود در رفته و یا نشت کند یعنی مهره و دیسک مربوطه رو به خشکی رفته و در نتیجه به اعصاب اطراف نخاع و نخاع فشار وارد میکند . به همین دلیل عصب سیاتیک تحریک شده و دردهای سیاتیکی شکل میگیرد .
 • خاراستخوان – به وجود آمدن عارضه ای که نوعی رشد اضافی و نا معقول در مهره های کمربه صورت زائده ای میباشد را خاراستخوان مینامند . خاراستخوان ، باعث فشرده سازی عصب سیاتیک شده و عارضه های بعدی را به دنبال دارد.
 • ضرب دیدگی --- برخورد ضربه و صدمه دیدن استخوان باعث ایجاد شوک و درد در عصب سیاتیک میشود . مانند زمین خوردن و شکستگی استخوان ناشی از آن .
 • ( افزایش سن ) بالا رفتن سن هم به خاطر گذران سالیان طویل که باعث تحلیل رفتن استخوانها و ستون فقرات میشود ، یکی از عوامل درد در عصب سیاتیک و فشار بر آن میشود . این رخداد در سالهای 40 و 50 سالگی بیشتر مشهود است .
 • استعمال دخانیات – بارها در شماره های قبلی به نقش مخرب دخانیات از جمله سیگار پرداخت شده است . کشیدن سیگار مستقیما به لایه های خرجی دیسک کمر آسیب رسانده و باعث تخریب آن میشود . همین تخریب به مرور زمینه ساز درد سیاتیک خواهد شد .

 

متاسفانه در طول زندگی کمتر کسی به فکر سلامتی ستون فقرات و نقش بسیار سازنده آن در بدن میباشد . نیکوست که هر چند وقت یکبار، برای اطمینان از وضعیت ستون فقرات ، موقعیت دیسک کمر و مهره ها و کانال نخاعی با یک جراح خوب کمر درد و ستون فقرات ارتباط بگیریم.